Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies. Läs mer här.

Privatlivspolitik

Personliga upplysningar
Tupperware Nordic A/S inhämtar inte upplysningar som kan identifiera dig personligt (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) via vår webbsida, såvida du själv inte har skrivit in dessa upplysningar i formulären på vår webbsida. Skriv därför inte in personliga upplysningar om du inte önskar att vi ska motta och förvara dem.

Vi skickar uteslutande vidare dina upplysningar till en auktoriserad distributör till Tupperware Nordic A/S och som i sin tur skickar vidare till en ansluten teamledare eller konsulent, när du uttryckligen har kontaktat huvudkontoret. Dina upplysningar kommer under inga omständigheter skickas vidare till en tredje part utanför Tupperware utan ditt samtycke.

Statistik
För att kunna vidareutveckla och förbättra våra hemsidor hämtar vi in automatiska tekniska upplysningar när du etablerar en förbindelse till vår webbsida. Dessa upplysningar kan inte användas till att identifiera dig. Denna typ av upplysningar kan exempelvis vara vilken typ av webbläsare och operativsystem du använder eller domännamnet på den webbsida, från vilken du hittade till Tupperwares webbsida.